تصفح

Comune di
Ponte di Piave
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

01/10/2019     Refezione Scolastica
Menù INVERNALI Primarie A.S. 2019-20

In allegato i menù INVERNALI della Primaria A.Moro

Menù INVERNALI primaria A.Moro

01/10/2019     Refezione Scolastica
Menù INVERNALI Infanzia A.S. 2019-20

In allegato i menù INVERNALI della scuola dell'Infanzia Gasparinetti

Menù INVERNALI Inf.Gasparinetti

05/09/2019     Refezione Scolastica
Menù AUTUNNALI Materna A.S. 2019/20

In allegato i menù AUTUNNALI della materna Gasparinetti

Menù AUTUNNALI infanzia

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى